Logo Muzeum
Agrolotnictwo Digitalizacja archiwaliów NATO 1949-2009 Projekt ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 100-lecie Lotnictwa w Małopolsce Projekt renowacji samolotu WSK PZL AN-2 5705

Aktualności

15 lat Lotnictwa Policji w Małopolsce

5.01.2012

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Małopolska Sekcja Lotnictwa Policji zapraszają na wystawę czasową poświęconą historii lotnictwa policyjnego w Małopolsce.

Krakowska sekcja powstała w 1996 r. jako jeden z dwóch pierwszych zespołów w Polsce (obok sekcji poznańskiej). Lotnicy początkowo prowadzili operacje z wykorzystaniem jednego śmigłowca PZL Kania. W 2009 sekcja została wzmocniona drugą maszyną tego samego typu. Pierwsze policyjne loty były wykonywane z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego - Kraków Balice. Jednak z powodu problemów, jakie niosło ze sobą operowanie z terenu międzynarodowego lotniska, zapadła decyzja o przebazowaniu śmigłowców.
W 2005r. zostało zawarte porozumienie z dyrektorem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krzysztofem Radwanem, na mocy którego możliwe było utworzenie bazy na terenie MLP. Obecnie biało-niebieskie Kanie operują z Czyżyn zabezpieczając działania Policji z powietrza. Typowe misje realizowane przez Sekcję to loty patrolowo-poszukiwawcze, pościgowo-blokadowe, transportowe oraz desantowe (we współpracy z krakowskim oddziałem SPAP). W 2011 Kanie wykonały prawie 1000 operacji lotniczych spędzając w powietrzu ponad 300 godzin. Maszyny zostały przystosowane do specyfiki działań policyjnych min.: poprzez montaż głowic obserwacyjnych FLIR.

Wystawa poświęcona Małopolskiej Sekcji Lotnictwa Policji znajduje się w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego. Na fotogramach zaprezentowano losy formacji od powstania do dnia dzisiejszego. Szczególną uwagę poświęcono współpracy Policji oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zwiedzający mogą prześledzić jak powstawała czyżyńska baza oraz zapoznać się ze specyfiką operacji wykonywanych przez policyjne śmigłowce. Wystawa została uroczyście otwarta przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektora Mariusza Dąbka, Naczelnika Sztabu KWP w Krakowie, podinspektora Pawła Jamkę, Zastępcę Naczelnika Sztabu KWP w Krakowie nadkomisarza Bartosza Witka oraz Szefa Sekcji Lotnictwa Policji w Krakowie, podinspektora Tomasza Karnię.

Serdecznie zapraszamy!Powrót


Województwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron  CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"