MLP
Nowy budynek


Podpisanie ważnych umów

11.04.2008

W dniu 27 marca 2008 r. w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego miały miejsce dwa wydarzenia niezwykle doniosłe dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podpisane zostały dwa dokumenty, które dają Muzeum silny impuls do rozwoju. Oba dotyczą budowy Lotniczego Parku Kulturowego wraz z nowym Gmachem Głównym Muzeum.
Pierwszy ze wspomnianych dokumentów to pre-umowa dla indywidualnego projektu kluczowego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 podpisana przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę, Wicemarszałka Leszka Zegzdę oraz Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego Krzysztofa Radwana.
Pre-umowa jest promesą współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i wyznacza harmonogram zadania i dalszą ścieżkę postępowania przy inwestycji.
Drugim dokumentem jest umowa z Generalnym Wykonawcą budowy Lotniczego Parku Kulturowego i Gmachu Głównego Muzeum, podpisana z wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmą Budostal-2 S.A. z Krakowa. Wykonawcę reprezentował Członek Zarządu i Dyrektor Ekonomiczny Krzysztof Bartyzel.
Obie strony zapewniły, że zamierzają błyskawicznie przystąpić do robót tak, aby bez przeszkód dotrzymać zapisanego w umowie 22-miesięcznego terminu oddania nowego Gmachu. W związku z tym do przekazania placu budowy Wykonawcy dojdzie już w najbliższy poniedziałek, 31 marca 2008 r.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek" -