MLP
Nowy budynek


    Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zajmuje znaczące miejsce w krajobrazie kulturowym Małopolski, miejsce to ma wymiar symboliczny. Dawne Rakowickie Błonia to jedno z najstarszych europejskich lotnisk, powstałe w 1912 r., wielokrotnie rozbudowywane, funkcjonujące do 1963 r. Obecnie w historycznym krajobrazie tworzonego Lotniczego Parku Kulturowego zwiedzający Muzeum spotykają się ze współczesną techniką lotniczą, z historią awiacji i poznają zgromadzone tu statki powietrzne. Obserwują dynamikę zmian w przestrzeni Muzeum i powstawanie nowej oferty kulturalnej.

    W dniu 18.09.2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Gmachu Głównego. Obiekt muzealny został wybudowany w latach 2008–2010 i sfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Wartość inwestycji pt. „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie” wyniosła 45,8 mln zł netto. Z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 10,6 mln zł netto, a ze środków Unii Europejskiej – 35,2 mln zł netto.

    Nowy budynek, obiekt o kubaturze netto 23.250 m3, powierzchni użytkowej 3.378 m2, ma ponad 11 metrów wysokości, trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Z lotu ptaka Gmach Główny przypomina formą wirujące śmigło. Jest to jeden z najnowocześniejszych, najbardziej ekspresyjnych w swej bryle, stworzonych od podstaw obiektów muzealnych w Polsce. Wprowadza widzów w świat dawnego lotniska, przygotowuje ich do odwiedzenia m.in.: ekspozycji samolotów z okresu I wojny światowej, statków powietrznych zgromadzonych w głównym hangarze ekspozycyjnym, jednej z największych na świecie kolekcji silników lotniczych, nowej ekspozycji: „Między Wschodem a Zachodem…”, a także wita uczestników corocznych Małopolskich Pikników Lotniczych. Przewiduje się, że za parę lat Gmach Główny, jako wielka "Brama do Lotniczego Parku Kulturowego" będzie zapraszał do odwiedzenia kolejnych ekspozycji kubaturowych Muzeum, które zostaną wzniesione na terenach, dawnej, zachodniej grupy hangarowej 2. Pułku Lotniczego, pozyskanych przez samorząd Województwa Małopolskiego w 2009 r.

    Głównymi założeniami ekspozycji w Gmachu Głównym są: nowoczesność formy, różnorodność tematyki, przyjazność dla zwiedzających, dostępność dla niepełnosprawnych. Spełnia on funkcje: muzealną, edukacyjną, naukową i biurową. W Gmachu znajduje się sala ekspozycyjna – 1.022 m2, sala edukacyjna – 588 m2, sala wielofunkcyjna, kino edukacyjne z 49 miejscami i stanowiska internetowe. Można tu skorzystać z biblioteki naukowej z czytelnią.

    Publiczność zapoznaje się z nową ofertą muzealną obejmującą, m.in. wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne i inne zajęcia edukacyjne, pokazy filmowe z udziałem zaproszonych gości i prelegentów, imprezy kulturalne, w tym koncerty i spektakle. W nowym budynku zostało zaprezentowanych 21 statków powietrznych, m.in. jeden z pierwszych samolotów francuskich – Blériot XI (skonstruowany w 1909 roku), polski RWD‑13 z lat 30-tych XX w. (jeden z dwóch zachowanych na świecie egzemplarzy) czy uważany za pierwszy w powojennej Polsce nowoczesny samolot krajowej konstrukcji – TS‑8 Bies. Nowoczesne gabloty, interaktywne kioski informacyjne, fotele lotnicze, symulator lotu, przekrój samolotu, to przykładowe elementy wyposażenia sali edukacyjnej.

    Oferta specjalistyczna Gmachu Głównego obejmie m.in.: konferencje i seminaria, promocje wydawnicze, pokazy i prezentacje, imprezy integracyjne. W muzealnym sklepie można się zaopatrzyć w pamiątki, wydawnictwa, modele i artykuły związane z lotnictwem. Na pierwszym piętrze znajduje się zaplecze dla organizowanych w Sali konferencyjnej wydarzeń specjalnych.

    Docelowo, od 2014 r. Gmach Główny umożliwi Muzeum przyjęcie dodatkowo 44.000 osób rocznie, co sprawi, że frekwencja przekroczy poziom 120.000 osób w roku.

    Ten nowoczesny, w skali europejskiej, pod względem architektury i technologii, obiekt rozpoczął działalność w roku jubileuszu 100-lecia Lotnictwa w Krakowie i w Małopolsce. Gmach Główny to szansa na rozwój Muzeum i wypracowanie atrakcyjnego produktu dziedzictwa kulturowego dla metropolitalnego Krakowa i Małopolski.


Generalny wykonawca inwestycji:
„BUDOSTAL-2 S.A.” z Krakowa
Wartość kontraktu: 42,5 mln zł

Inżynier kontraktu: Probadex-Kraków – 0,5 mln zł
Projektant: Pyssal, Ruge Architekten i Bartłomiej Kisielewski – 0,9 mln zł
Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Inicjator inwestycji i główny podmiot wspierający inwestycję:
Województwo Małopolskie

Działania towarzyszące:
Zakup przez Województwo Małopolskie działki o pow. 3,6 ha od Agencji Mienia Wojskowego w grudniu 2009 za 2,49 mln zł z przeznaczeniem na rozwój Lotniczego Parku Kulturowego.


Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego w liczbachWartość inwestycji: 45,8 mln zł (wg umowy MRPO 2007–2013) Terminy: Parametry obiektu: Funkcje: muzealna, edukacyjna, naukowa, biurowa
PARTER

 - recepcja / punkt informacyjny
     – kasa biletowa
     – tablice informacyjne

 – statki powietrzne
PARTER

 – informacja / kasa

 – fotele samolotowe

 – gabloty ekspozycyjne

 – eksponaty wolnostojące

 – statki powietrzne
PARTER

 – informacja / kasa

 – fotele samolotowe

 – gabloty ekspozycyjne

 – eksponaty wolnostojące

 – statki powietrzne
I PIĘTRO

 – stanowiska multimedialne

 – kawiarnia

 – gabloty ekspozycyjne

 – biblioteka

 – statki powietrzne stojące w salach
     ekspozycyjnych
II PIĘTRO

 – statki powietrzne podwieszone
     do sufitu

 – statki powietrzne stojące w salach
     ekspozycyjnych
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek" -