MLP
Nowy budynek


Gmach Główny w finale konkursu

5 grudnia ogłoszono wyniki konkursu „Życie w architekturze” zorganizowanego przez miesięcznik „Architektura-Murator”. Jednym z finalistów w kategorii budynków użyteczności publicznej został Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Kolejna nagroda dla Gmachu Głównego MLP

Nowy Gmach Muzeum Lotnictwa Polskiego zdobył nagrodę główną w prestiżowym konkursie „Polska Pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich” or­ga­ni­zo­wa­nym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nowy Gmach Główny najlepszy na świecie

Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego zdobył główna nagrodę CEMEX Building Award 2011 w kategorii budynków publicznych i przemysłowych.

27 października 2011r. w Meksyku został rozstrzygnięty konkurs CEMEX Building Award na najlepsze na świecie budynki z betonu. W kategorii obiektów publicznych główną nagrodę zdobyła nowa siedziba Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Otwarcie nowego gmachu MLP dla publiczności

Nowy Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie został uroczyście otwarty 18 września 2010 roku. Już następnego dnia, w niedzielę 19 września budynek został udostępniony licznie przybyłym zwiedzającym. Wyjątkowym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych gości Muzeum cieszyły się atrakcje umieszczone w Sali Edukacyjnej.

Otwarcie Nowego Gmachu Głównego MLP

W dniu 18 września 2010r. nastąpiło otwarcie Nowego Gmachu Głównego. Uroczystość zgromadziła ponad 200 gości, w tym: przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, dyplomatów, architektów, muzealników oraz szeroko rozumianego środowiska lotniczego, pilotów cywilnych i wojskowych, a także seniorów lotnictwa. Nie mogło zabraknąć przyjaciół oraz współpracowników Muzeum Lotnictwa Polskiego, którzy wspierają inicjatywy takie jak Małopolski Piknik Lotniczy czy też organizację konferencji i wystaw.

Nowości w Nowym Gmachu

W Muzeum Lotnictwa Polskiego trwają ostatnie przygotowania związane z otwarciem Nowego Gmachu Głównego. Budowla przypominająca swym kształtem z lotu ptaka kształt śmigła, zostanie udostępniona krakowianom i turystom w dniu 19 września 2010 roku. Poza statkami powietrznymi i silnikami lotniczymi zgromadzonymi w Salach Ekspozycyjnej i Edukacyjnej, goście Muzeum będą mieli możliwość zapoznania się z innymi zbiorami.

Kolejne eksponaty w nowym gmachu

Zbliża się data uroczystego otwarcia nowego gmachu głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nowoczesny budynek będzie spełniał szereg funkcji: ekspozycyjną, oświatową i biurową. Poza przygotowywaniem stałej ekspozycji, w najbliższym czasie planowane są dwie wystawy czasowe: "Lotnictwo w plakacie" oraz "Lotnictwo w karykaturze". Na pierwszej z nich zaprezentowane będą prace z kolekcji Krzysztofa Dydo.

Pierwsze eksponaty w nowym gmachu

W drugiej połowie września 2010 roku nastąpi uroczyste otwarcie nowego gmachu głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Budynek, nowe serce placówki będzie spełniał szereg funkcji, z oświatową i ekspozycyjną na czele. Na wystawach stałych i czasowych będzie można zapoznać się z wybranymi zbiorami. Od dłuższego czasu trwają intensywne prace przygotowawcze. W działania merytoryczne nad przygotowaniem eksponatów zaangażowani są pracownicy działów Inwentaryzacji Muzealiów oraz Konserwacji Muzealiów.

Zakończenie budowy nowego gmachu Muzeum Lotnictwa Polskiego

W dniu 30.04.2010 roku zakończono budowę nowego gmachu Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Otwarcie dla zwiedzających zaplanowano na 19 wrzesień 2010 r.
W nowym budynku znajdzie się m.in.:

Budynek Muzeum Lotnictwa Polskiego najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie kultury i nauki

W sondażu przeprowadzonym przez portal internetowy poświęcony architekturze: www.sztuka-architektury.pl rozpoczęcie realizacji nowego budynku Muzeum Lotnictwa Polskiego, zostało uznane za najważniejsze wydarzenie architektoniczne w Polsce w dziedzinie kultury i nauki w 2008 roku.
W głosowaniu trwającym dwa miesiące, brali udział krytycy architektury oraz internauci.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 29 grudnia 2008 roku w Krakowie zawarto umowę pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Muzeum Lotnictwa Polskiego o dofinansowanie Projektu "Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uroczystość poświęcenia i wmurowania Aktu erekcyjnego

19 maja 2008 r. o godzinie 12.15 na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39 odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie Aktu erekcyjnego pod budowę Gmachu Głównego Muzeum.

Podpisanie ważnych umów


W dniu 27 marca 2008 r. w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego miały miejsce dwa wydarzenia niezwykle doniosłe dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podpisane zostały dwa dokumenty, które dają Muzeum silny impuls do rozwoju. Oba dotyczą budowy Lotniczego Parku Kulturowego wraz z nowym Gmachem Głównym Muzeum.

Konkurs Architektoniczny na Gmach Główny Muzeum

Konkurs Architektoniczny na nowy budynek Muzeum Lotnictwa Polskiego wygrał niemiecko-polski zespół architektów: Pysall.Ruge Architekten. Zespół autorski składa się z Panów Justusa Pysalla i Petera Rugego z Niemiec oraz Bartłomieja Kisielewskiego z Polski.

Wizja architektoniczna nowego budynku MLP


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek" -