Logo Muzeum
Agrolotnictwo Digitalizacja archiwaliów NATO 1949-2009 Projekt ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 100-lecie Lotnictwa w Małopolsce Projekt renowacji samolotu WSK PZL AN-2 5705

Aktualności

Nieznane karty ze wspólnej historii
Polski i Słowacji

5.06.2014

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie nowej wystawy czasowej: Pomiędzy polską szachownicą a słowackim dvojkrižom - słowaccy żołnierze na ziemiach polskich 1914 - 1945. Spotkanie otwierające wystawę odbędzie się 16.06.2014 roku o godz. 17.00 w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Współorganizatorem wystawy jest Pan Konsul Generalny Republiki Słowackiej Krakowie - Ivan Škorupka.

Wystawa polsko - słowacka pt. Pomiędzy polską szachownicą a słowackim dvojkrižom - słowaccy żołnierze na ziemiach polskich 1914 - 1945. Wystawa prezentować będzie sylwetki Słowaków w c. k. armii w okresie wielkiej wojny 1914-1918. Ważnym aspektem będzie również próba pokazania lotnictwa polskiego w działaniach lotniczych nad Słowacją w  1939 r. z zaznaczeniem polskich Eskadr. Wystawa przybliży również dzieje Słowaków w lotnictwie czechosłowackim po 1945 r.Powrót


Województwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron  CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"