Logo Muzeum
Agrolotnictwo Digitalizacja archiwaliów NATO 1949-2009 Projekt ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 100-lecie Lotnictwa w Małopolsce Projekt renowacji samolotu WSK PZL AN-2 5705

Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego

Kadencja 2018-2022

 


 

 

 1. Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Rady Muzeum, przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski;
   
 2. gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak - przedstawiciel Rady Seniorów Lotnictwa Areoklubu Polskiego;
   
 3. Adam Domagała - przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Radny Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego;
   
 4. Jerzy Fedorowicz - przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego;
   
 5. dr hab. Jacek Górski - przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Wiceprzewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kadencja 2015-2018);
   
 6. dr inż. arch. Jan Janczykowski - przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Komitetu Narodowego ICOMOS;
   
 7. gen. bryg. pil. dr inż. Mirosław Jemielniak - przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
   
 8. Łukasz Krupa - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krakowie, Radny Powiatu Krakowskiego;
   
 9. Katarzyna Olesiak - przedstawiciel Gminy Miejskiej Kraków, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa;
   
 10. dr Jan Pamuła - przedstawiciel Rady Muzeum, Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
   
 11. Monika Wiejaczka - przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
   
 12. dr inż. arch. Krzysztof Wielgus - przedstawiciel Dyrektora Muzeum, pracownik naukowy Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej;
   
 13. prof. dr hab. Jerzy Zdrada - przedstawiciel Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Zastępca Przewodniczącego tej insytucji.
   

 

 

 Województwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"