Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O projekcie
Zakup kolekcji został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inwentaryzacja kolekcji: Piotr Kolasiński, Tadeusz Wysocki

Przygotowanie wystawy: Piotr Kolasiński, Piotr Wilk

Nadzór merytoryczny: dr Krzysztof Mroczkowski