Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Samolot

Samolot typu Zuch 2 na lotnisku aeroklubowym - 'Skrzydlata Polska' 1953 nr 5 (96)

Producent: Lotnicze Warsztaty Doświadczalne, Łódź
Typ: Samolot szkolno-treningowy
Rok produkcji: 1950
Nr fabryczny: 22
Znaki rejestracyjne: SP-BAM

Opis samolotu
>> Opis konstrukcji na stronie Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Stan przed konserwacją
Kadłub płatowca SP-BAM po wyprowadzeniu z magazynów MLP i demontażu napędu - fot. Zygmunt Szeremeta
 • Brak elementów montażowych skrzydeł do kadłuba. Kokpit częściowo wybrakowany, brak części zegarów. Owiewka kabiny pilota wykonana z pleksiglasu w stanie dostatecznym, pęknięta. Renowacji wymaga szyna mocująca owiewkę do kabiny. Pleksiglas wymaga wymiany lub klejenia i polerowania.
 • Brak elementów złącznych montażu statecznika pionowego do kadłuba, brak elementów montażowych usterzenia poziomego do kadłuba.
 • Kadłub wymaga przepłótnienia i konserwacji kratownicy kadłuba.
 • Skrzydła i usterzenia wymagają dokładnego sprawdzenia połączeń klejowych ze względu na zastosowany klej przy produkcji samolotu oraz przemalowania.
 • Po stwierdzenie stanu technicznego klejeń elementów skrzydeł Muzeum zostanie podjęta decyzja o sposobie ewentualnej naprawy i konserwacji.
 • Tablica przyrządów częściowo niekompletna wymaga uzupełnienia ich atrapami.
 • Owiewka kabiny częściowo pęknięta wymaga klejenia lub wymiany.
 • Opony wraz z dętkami wymagają przeglądu.
 • Brak popychaczy zaworowych w silniku, silnik wymaga rozkonserwowania i wykonania renowacji powłok lakierniczych antykorozyjnych.
 • Do uzupełnienia drobne braki w wyposażeniu kabiny przedniej i tylnej.

Zakres prac konserwatorskich
 • Przegląd i konserwacja konstrukcji.
 • Opracowanie programu restauracji oraz dokumentacji restauratorskiej i konserwacyjnej samolotu.
 • Przegląd i zabezpieczenie wszystkich węzłów.
 • Uzupełnienie brakujących elementów i zdjęcie starych powłok lakieru.
 • Utworzenie szablonów napisów eksploatacyjnych i schematów barwnych.
 • Przepłótnienie płatowca i odtworzenie malowania zgodnie z historyczną wizualizacją egzemplarza.
 • Zewnętrzne powłoki lakiernicze muszą być wykonane w obecnej kolorystyce samolotu z uwzględnieniem wszystkich detali ­ po naniesieniu malatur umieszczone zostaną znaki i napisy w oparciu o przygotowane szablony.
Prace badawcze przeprowadzono na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, rewaloryzacyjne i konserwatorskie zaś w wyspecjalizowanym Zakładzie Naprawczym Sprzętu Lotniczego Antoni Nowak z Żywca.