Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach zadania "Kompleksowa renowacja unikatowego prototypowego polskiego samolotu fotogrametrycznego MD-12F", rozłożonego na dwuletni okres realizacji przeprowadzono działania konserwatorskie i restauratorskie niezbędne do zachowania i odnowienia zabytkowej substancji jedynego ocalałego prototypowego polskiego samolotu fotogrametrycznego MD-12F.

Samolot został opracowany po II wojnie światowej początkowo jako maszyna pasażersko-transportowa w Instytucie Lotnictwa w Warszawie i zbudowany w Ośrodku Konstrukcji Lotniczych WSK-Okęcie przez słynnych projektantów Franciszka Misztala i Leszka Dulębę. Jest to jedna z trzech zrealizowanych w Polsce po II wojnie światowej koncepcji samolotu pasażerskiego, jak również jedyny ukończony polski samolot czterosilnikowy. Jest to również jedyny samolot przeznaczony do aerofotogrametrii (wykonywania i opracowywania zdjęć lotniczych w celu sporządzenia map i planów) w zbiorach Muzeum.

W ramach zadania przeprowadzono gruntowną restaurację samolotu. Główne cele prac konserwatorskich obejmowały odtworzenie brakujących elementów, naprawę elementów nośnych konstrukcji, zamontowanie części i podzespołów, odtworzenie oderwanych blach oraz naniesienie nowych malatur w oparciu o opracowaną dokumentację. Efektem realizacji zadania jest powstrzymanie degradacji substancji i przywrócenie samolotu do pierwotnego stanu. Zabiegi realizowane były w zgodzie z dobrymi praktykami w zakresie opracowywania i ewidencjonowania zbiorów, w tym m.in. standardami digitalizacji obiektu – cały proces został udokumentowany fotograficznie, a zdjęcia odrestaurowanego samolotu są udostępnione w zakładce Galeria niniejszej podstrony.

Od 30 listopada 2018 r. wyremontowany samolot MD-12F można oglądać na ekspozycji zewnętrznej MLP