Logo Muzeum
Agrolotnictwo NATO 1949-2009 Projekt ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 100-lecie Lotnictwa w Małopolsce Projekt renowacji samolotu WSK PZL AN-2 5705

Aktualności

PRAKTYKI – STAŻ – WOLONTARIAT

9 maja 2019

PRAKTYKI – STAŻE – WOLONTARIAT

PRAKTYKI UCZNIOWSKIE/STUDENCKIE

Oferta praktyk w Muzeum Lotnictwa Polskiego jest skierowana do uczniów szkół zasadniczych lub szkół średnich oraz do studentów uczelni wyższych. 

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?

  • skierowanie lub zgoda ze szkoły/uczelni na odbycie praktyki

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki

Co trzeba zrobić?

  • przesłać ankietę i ewentualne pytania do Muzeum Lotnictwa Polskiego na adres mailowy:  info@muzeumlotnictwa.pl 


STAŻ ZAWODOWY FINANSOWANY Z URZĘDU PRACY BĄDŹ WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Kto może ubiegać się o staż zawodowy w Muzeum Lotnictwa Polskiego?
O przyjęcie na staż mogą ubiegać się osoby uprawnione do odbycia tego typu stażu według odrębnie obowiązujących przepisów.

Co trzeba zrobić?

  • przesłać ankietę, ewentualne pytania oraz warunki finansowania stażu wraz z projektem umowy z instytucji finansującej do Muzeum Lotnictwa Polskiego na adres mailowy: info@muzeumlotnictwa.pl 

Co dalej?
Jeżeli mamy wolne miejsca zapraszamy kandydata na rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której staż mógłby się odbyć. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez instytucję finansującą zawierana jest z umowa o odbycie stażu lub przygotowania zawodowego. 

WOLONTARIAT W MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO

Wiek, płeć, status zawodowy, wykształcenie i doświadczenie nie mają znaczenia. Jeśli dysponujesz wolnym czasem, chciałbyś zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, działać na rzecz kultury, pomóc przy organizacji wydarzeń w MLP, a tym samym przeżyć interesującą przygodę, zapraszamy! 

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem w MLP:

Co trzeba zrobić?

  • wyślij wypełnioną ankietę i ewentualne pytania do MLP na adres mailowy: info@muzeumlotnictwa.pl 

  • podpisz “Umowę o wykonywaniu świadczeń wolontariackich”

  • rozpocznij wolontariat

  • ZAPRASZAMYWojewództwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron  CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast