Logo Muzeum
Agrolotnictwo NATO 1949-2009 Projekt ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 100-lecie Lotnictwa w Małopolsce Projekt renowacji samolotu WSK PZL AN-2 5705

Aktualności

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego

10 stycznia 2019

Zapraszamy na konferencję prasową inaugurującą projekt partnerski pn. Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020. 

Konferencja prasowa zaplanowana została na godz. 13.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie rozwoju materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza PL-SK poprzez modernizację, rozbudowę, remont konserwatorski obiektów muzealnych oraz otoczenia z zagospodarowaniem na ogrody sensoryczne/edukacyjne jako nowego produktu kulturowo-turystycznego, a także uatrakcyjnienie oferty muzeów poprzez uruchomienie nowych wystaw.

 Województwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron  CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast