Logo Muzeum
Agrolotnictwo NATO 1949-2009 Projekt ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 100-lecie Lotnictwa w Małopolsce Projekt renowacji samolotu WSK PZL AN-2 5705

Aktualności

Nabór na stanowisko: Młodszy dokumentalista

23 stycznia 2013

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko “Młodszy dokumentalista”

DYREKTOR MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE
ogłasza nabór na stanowisko

MŁODSZY DOKUMENTALISTA

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wyższe wykształcenie (mile widziane wykształcenie historyczne lub muzealnicze);
  • Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem (znajomość specjalistycznej terminologii związanej z lotnictwem i militariami);
  • Znajomość drugiego języka w stopniu komunikatywnym;
  • Dyspozycyjność;
  • Wysoka kultura osobista, odpowiedzialność dokładność;
  • Udokumentowane doświadczenie pracy w instytucjach muzealnych;
  • Podstawowa znajomość techniki lotniczej oraz memorabiliów i artefaktów lotniczych (umundurowanie, falerystyka).
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Dozorowanie eksponatów znajdujących się na ekspozycji;
  • Montaż i demontaż wystaw stałych i czasowych;
  • Planowanie i projektowanie wystaw;
  • Digitalizacja muzealiów;
  • Przygotowywanie informacji merytorycznej muzealiów.
 3. Warunki pracy:
  • Wymiar czasu pracy: pełny etat;
  • Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
 4. Wymagane dokumenty:
  • CV i list motywacyjny;
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
  • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. Termin i miejsce składania ofert:
  • Termin składania dokumentów do 1.II.2013;
  • Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39 30-969 Kraków (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 w zaklejonej kopercie;
  • O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
  • Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przekazanych dokumentów.


Województwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast