Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 4 lipca 2013 r.

Remont łukowej konstrukcji nośnej dachu Hangaru Głównego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39- I etap (A-117, A 1106)

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Informacja str. 4

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer