Logo Muzeum
Zbiory
... ...


Szybowiec: PW-2 Gapa

PW-2 Gapa
Polska
szybowiec szkolny
1985  • Dane techniczne


Rozpiętość 11,0 m
Długość 5,5 m
Powierzchnia nośna
Masa własna
Masa startowa 220 kg
Doskonałość 12,5 przy 61 km/h
Opadanie
Prędkość minimalna
Maks. prędkość nurkowania

 

Gapa została zaprojektowana w 1984 roku na Politechnice Warszawskiej przez studentów i asystentów pod kierunkiem dr inż. Romana Świtkiewicza. Prototyp oblatano w 1985 roku. Szybowiec ma układ zastrzałowego górnopłata. Jest wykonany z kompozytów szklano-epoksydowych. Część spływowa skrzydła pokrywana tkaniną. Zastrzały, obracając się, pełnią rolę hamulców aerodynamicznych.

Szybowiec przeznaczony jest do podstawowego szkolenia przy użyciu wyciągarki lub ze startu ze zbocza za pomocą lin gumowych. W 1990 roku rozpoczęto produkcję małoseryjną. Ogółem zbudowano 19 sztuk, z których większość wyeksportowano do USA, Japonii, Meksyku, Kolumbii.

Prezentowany egzemplarz to prototypowy płatowiec z 1985 roku. Był używany do testów statycznych, nie posiada płóciennego pokrycia, lotek i wyposażenia.

PowrótDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek"     - statystyka