Logo Muzeum
Zbiory
... ...


Szybowiec: WWS-2 Żaba

WWS-2 Żaba
Polska
szybowiec szkolny
1938  • Dane techniczne


Rozpiętość 9,3 m
Długość 5,45 m
Powierzchnia nośna 13,8 m2
Masa własna 85 kg
Masa startowa 164 kg
Doskonałość 11 przy prędkości optymalnej 54 km/h
Opadanie min. 1,23 m/s przy prędkości ekonomicznej 45 km/h
Prędkość minimalna 43 km/h
Maks. prędkość nurkowania

 

Jednomiejscowy szybowiec szkolny o konstrukcji drewnianej, w układzie zastrzałowego górnopłata.

Zaprojektowany przez inżyniera Wacława Czerwińskiego. Prototyp powstał w Wojskowych Warsztatach Szybowcowych i został oblatany wiosną 1937 roku na lotnisku Rakowice w Krakowie. Okazał się bardzo udaną i bezpieczną konstrukcją - wszedł do produkcji w WWS w Krakowie pod nazwą Żaba. W wyniku doświadczeń uzyskanych w czasie eksploatacji konstruktor wprowadził drobne ulepszenia w szybowcu, który pod nazwą Żaba bis budowany był w Lwowskich Warsztatach Lotniczych we Lwowie.

Żaby używane były w szkołach szybowcowych w całej Polsce. Do wybuchu wojny w 1939 roku wyprodukowano w Krakowie i Lwowie około 140 egzemplarzy obu odmian tego typu. Na uwagę zasługuje fakt prowadzenia badań ergonomicznych przy projektowaniu Żaby. Doprowadziły one do zaprojektowania siedzenia pilota o specjalnym kształcie, zabezpieczającym kręgosłup pilota przy tzw. twardym lądowaniu. Wprowadzono również amortyzator olejowo-powietrzny pomiędzy płozą a kratowym kadłubem.

Jeden egzemplarz, ze znakami SP-1265, został przechowany przez cały okres wojny w Krośnie i po wyremontowaniu został zarejestrowany ze znakami SP-167. Następnie, w latach 1947-1950, eksploatowany był w Instytucie Szybownictwa w Bielsku-Białej. Do zbiorów Muzeum został przekazany po Wystawie Lotniczej XX- lecia PRL w 1964 roku.

Powrót

   


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek"     - statystyka